Xianfeng Zhao
Kewei Yang
Hang Zhou (Henry) Wang
Diana Zhang
Feng Lin
Yang Liu
Chongyuan Zhou

Xianfeng Zhao

Chairman of Beijing Shanhai Kunlun Capital Management Co., Ltd